Туристичка фабрика | Хангжу TieLiu Производство на вакуумски засилувачи СД., ДОО

Хангжу TieLiu Производство на вакуумски засилувачи СД., ДОО

Фотографии од производствена околина

Магацин за пакување

Магацин за полупроизвод

Складиште за готов производ

Работилница за маркирање

Продавница за монтажа

Фотографии за обука на вработените

Фотографии од изложбени активности